Teenused

Kahjukäsitlus

 • Kahjude ülevaatuse planeerimine ja kohtumisaja kokkuleppimine
 • Sündmuskoha kahjude ülevaatamine
 • Võimaliku kahju põhjuse tuvastamine
 • Objekti kahjude pildistamine
 • Remondi eelarve koostamine
 • Juhtumi kokkuvõtte koostamine ja esitamine kindlustusfirmale
 • Kahjudejärgse taastusremondi tegemise aja kokkuleppimine kahjukannatajaga
 • Põlengujärgne renoveerimine
 • Veeavarii järgne renoveerimine

Kahjujärgne taastusremont

Renoveerimine

 • Haldusremonditööd
 • Büroopindade renoveerimine
 • Korterite renoveerimine
 • Elamute renoveerimine
 • Erinevad ehitustööd korteriühistutele
 • Fasaaditööd
 • Katusetööd
 • Lammutustööd

Ehitustööd